Ίδια Αφετηρία

Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)      

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Επιλογή των 100 ωφελουμένων του Σχεδίου (3 ατομικές συνεδρίες),  Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για ατομικό σχέδιο δράσης,....

Περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης των 25 ατόμων και 50 ωρών το καθένα για όλους τους ωφελούμενους .....

Περισσότερα.....

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

75 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)........

Περισσότερα....

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 9/27-06-2013 απόφασή του, κατάρτισε τους καταλόγους επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων των δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν αίτηση για την πράξη «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ενδοχώρας Ν.Ρεθύμνης» , έπειτα από την εισήγηση της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης . Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ : www.topsa.akomm.gr


Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της πράξης δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων. Για αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα θα έχουν ως διακριτό στοιχείο μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ωφελούμενου, ενώ  οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς. 


Στην συγκεκριμένη πράξη υπέβαλλαν αίτηση 150 άτομα. Επιλέγησαν 100 ωφελούμενοι. Δεν προχώρησαν στην διαδικασία αξιολόγησης 15 αιτήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ενώ ορισμένες αφορούσαν αιτούντες που αποχώρησαν για διάφορους λόγους. 

Οι αιτήσεις που βαθμολογήθηκαν κατατάχτηκαν με φθίνουσα σειρά. Ο τελικός κατάλογος των 100 ωφελουμένων πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ώστε το 50% να είναι Γυναίκες και το 20% νέοι κάτω των 25 ετών.


H ανακοίνωση περιλαμβάνει τους εξής πίνακες :

1. Τον συνολικό κατάλογο των αιτήσεων ταξινομημένο βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην εύρεση του αποτελέσματος της αιτησής του

2. Κατάλογο Α. με τους επιτυχόντες, ταξινομημένο α) με τον αριθμό πρωτοκόλλου β) με την βαθμολογία 

3. Κατάλογο Β. με τους επιλαχόντες, ταξινομημένο α) με τον αριθμό πρωτοκόλλου β) με την βαθμολογία 

4. Κατάλογο Γ. με τους απορριφθέντες

Για πληρέστερη ενημέρωση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα :  2834031402,2834031793, 2834051237, 2831029560.

Τα νέα μας

Ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ»
Θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, συζητήθηκαν αναλυτικά στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2014
29/11/2014
Διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις Καινοτόμες Ιδέες «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ», Ηράκλειο 27-28 Νοεμβρίου 2014
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να τονιστούν οι προοπτικές ανάπτυξης και να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες στον χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
14/11/2014
Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
Ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.
23/07/2014
Εκδοση 2ου Ενημερωτικού Δελτίου
Εκδόθηκε το 2ο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
09/07/2014

ΤΟΠΣΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ : 2834031793, ΦΑΞ : 2834031058
EMAIL :
Ιστοσελίδα : www.topsa.akomm.gr
Υπεύθυνη για πληροφορίες : Εύη Βρέντζου

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή